235 tami sex chat Bosasnki sexy chat

Stjepan Vukčić Kosača bio je tada najugledniji velikaš u Bosni.Lukav i poduzetan, uspio je raširiti svoje posjede na čitavu današnju Hercegovinu, južne dijelove Bosne, neke predjele Srbije i Crne Gore, srednju Dalmaciju i mjesta od Dubrovnika do Kotora.Katarina je ostala na dvoru sve do kobne godine 1463., kada je turski sultan Mehmed II. Tom prilikom zarobljen i ubijen i sam kralj Stjepan Tomašević, odvedeno ju u tursko ropstvo i dvoje nejake djece kraljice Katarine, a ona je uspjela pobjeći, jer se u ono vrijeme nalazila u južnim krajevima kod brata Vladislava. nalazila se na području dubrovačke republike, gdje nastupa kao zakoniti predstavnik bosanskog kraljevstva. primila je najmanje 6541 zlatni dukat za uzdržavanje.

Bosasnki sexy chat-59

On je rano uvjerio da se Bosna ne će odhrvatiti turskoj premoći i da bi se trebalo s Turcima doći u dodir, kako bi teška budućnost bosanskog kraljevstva bila što manje tužna.

Upravo radi ovoga svoga stava prema Turcima Stjepan Vukčić Kosača bio je protiv dolaska Stjepana Tomaša na prijestolje bosanske kraljevine.

Bosanskim kraljem postao je Stjepan Tomašević, sin Stjepana Tomaša, kojeg je imao od Vojače.

On je prvi bosanski kralj, okrunjen krunom primljenom iz Rima.

Ali najglavnija opoučna odluka kraljice Katarine, kao zakonite predstavnice bosanskog kraljevstva, odnosi se upravo na kraljevinu Bosnu: ostavila je Svetoj stolici, ako se njezina djeca ne povrate na katoličku vjeru. Prema njezinoj želji pokopana je u crkvi Aracoeli pred glavnim oltarom, gdje su joj napravili lijep spomenik, na kojem je prikazana i ona naravnoj veličini sa kraljevskom krunom na glavi. Naravno je da su bosanski izbjeglice u Rimu s poštovanjem dolazili na grob svoje kraljice, koja je ostavila glas svete žene i bila je smatrana svake vrline. pomaknuti naprijed veliki oltar, nisu imali poteškoča, da prekriju grob bosanske kraljice.

Ali s vremenom i njezin grob pao donekle u zaborav. Njezinu nadgrobnu ploču prenijeli su na desni stup pred velikim oltarom, gdje se i danas nalazi. Catherine Reginae Bosnensi Stephani Ducis San (c) ti Sabbae Sorori, Et genere Helene et Domo Principis Stephani natae, Tomae Regis Bosnae Uxori.U tu svrhu tražila je od raznih talijanskih vladara novčanu pomoć. Za svjedoke je pozvala Juru de Marinellis, rapskog arciđakona, na službi u Rimu, i šest franjevaca iz samostana Aracoeli.U svojoj oporuci Katarina je naredila, da je pokopaju u crkvi Aracoeli. Toj crkvi ostavila je svoj kraljevski plašt i jedan svileni oltarnik. Jeronima ostavila je svu svoju dvorsku kapelu: knjige, posuđe i misna odijela. Katarine u Jajcu, koju je ona dala sagraditi, i ostavila joj sve svoje relikvije.Činilo se, da će to najbolje postići, ako se vjenča s njegovom kćerkom Katarinom. Prije vjenčanja prešla je na katoličku vjeru i vjenčala se sa Stjepanom Tomašem po katoličkom obredu.Vjenčanje je obavljeno po svoj prilici na Uzašašće na 26. Poslije smrti Stjepana Tomaša god 1461., Katarina je ostala s dvoje nejake djece, Sigismundom i Katarinom.Tomaš koji je postao katolik, nije smatrao, da to može učiniti bez posebne dozvole Svete stolice. riješio onog obećanja i dozvolio mu namjeravanu ženidbu.